Deklaracja udziału Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w składzie Komitetu Sterującego programu:

Bezpieczna Farmakologia

3 Globalne Wyzwanie Bezpieczeństwa Pacjenta

Światowej Organizacji Zdrowia

(Medication Without Harm WHO  Third Global Patient Safety Challenge)