Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w I Ogólnopolskim Kongresie pt.”Pacjent w centrum uwagi” oraz wystąpienie Prezesa FPP, Stanisława Maćkowiaka podczas panelu dyskusyjnego- Realizacja oczekiwań Pacjentów przez Farmaceutów w ramach procesu opieki farmaceutycznej.

Zgromadził on przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. W sesjach tematycznych i panelu dyskusyjnym uczestniczyło blisko 300 Pacjentów reprezentujących największe organizacje Pacjentów.

Sięgając do najlepszych praktyk z zagranicy oraz dyskutując o niewykorzystanym jeszcze potencjale farmaceutów w Polsce przedstawiciele wszystkich środowisk skupionych wokół ochrony zdrowia rozmawiali o opiece farmaceutycznej.

Gościem specjalnym Kongresu był Michał Figurski – prezenter, dziennikarz i konferansjer, który od kilku lat zmaga się ze skutkami przebytego udaru.

Prelegentami byli:

  • Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci z prelekcją pt.: Opieka Farmaceutyczna – oczekiwania Pacjentów w Polsce
  • mgr farm. Kinga Stojek, Kierownik apteki w Londynie oraz mgr farm. Anita Kolankowska, Kierownik apteki w Warszawie, które opowiedziały o rynku opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii i w Polsce
  • Wiktor Rynowiecki z CSIOZ z wykładem dotyczącym e-recepty w Internetowym Koncie Pacjenta
  • Rafał Wosztyl, Wiceprezes Zarządu DOZ.pl opowiedział o nowoczesnych rozwiązaniach wspierających proces leczenia Pacjenta

Przedstawili oni pomysły usprawnienia wszystkich aspektów, z którymi borykają się Pacjenci. Są to m.in. brak możliwości dostarczenia leków do domów osób, które bez pomocy nie mogą dotrzeć do Aptek czy dostęp do dokumentacji medycznej Pacjentów niezbędnej m.in. do weryfikowania interakcji leków.

Na koniec spotkania odbył się panel dyskusyjny pt.:
Realizacja oczekiwań Pacjentów przez Farmaceutów w ramach opieki farmaceutycznej.

Wzięli w nim udział:

  • dr n. farm. Piotr Brukiewicz – Członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej,
  • Irena Rej – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”,
  • Marzanna Bieńkowska – Dyrektor Departamentu Postępowań Wyjaśniających Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Stanisław Maćkowiak – Prezes Federacji Pacjentów Polskich,
  • lek. Mariusz Janikowski – Prezes Fundacji Lekarze Lekarzom, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
  • Marcin Piskorski – Prezes PharmaNet