Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka w Konferencji „Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej”.

Uczestnikami wydarzenia będą polscy i międzynarodowi eksperci, którzy podzielą się
doświadczeniami w zakresie modeli skutecznej opieki zdrowotnej za granicą.
Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu to inicjatywa, której celem jest dyskusja o kształcie i kierunku
reform w polskiej ochronie zdrowia oraz wypracowanie modelu relacji między interesariuszami,
opartego na otwartym dialogu, czerpiącego z doświadczeń szwajcarskich. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu, organizowane przez Ambasadę Szwajcarii oraz Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą umożliwia wymianę poglądów oraz wspólną dyskusję osób zaangażowanych w system opieki zdrowotnej w Polsce nad rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb polskiego społeczeństwa.

Tegorocznym tematem przewodnim był Pacjent w centrum skoordynowanej opieki zdrowotnej. Wydarzenie zostało poświęcone opiece zdrowotnej zorientowanej na potrzeby pacjenta w zakresie leczenia chorób przewlekłych, w tym w szczególności chorób kardiologicznych i onkologicznych.