Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych pt.:”wspólne cele” w Auli Centrum Dydaktycznego WUM w Warszawie