Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka w uroczystości obrad komisji konkursowej II edycji Queen Silvia Nursing Award ( Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii / Międzynarodowa Nagroda Królowej Szwecji), która odbyła się w Warszawie