Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Udział FPP w konferencji naukowej „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”.
  • Organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy współpracy z Komitetem Bioetyki PAN konferencja stanowi forum wymiany poglądów nad optymalnymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi wybranych zagadnień o charakterze bioetycznym.
  • Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne:
  1. kwestie problematyczne dotyczące zgody pacjenta na zabieg
  2. kwestie związane z przeprowadzaniem badań klinicznych
  3. problemy testów genetycznych

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wybrane%20aspekty%20praw%20cz%C5%82owieka%20a%20bioetyka%20-%20program%20konferencji%2010.06.2016%20r..pdf