Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Jednym z celów Fundacji Anioły Farmacji i Anioły Medycyny jest organizacja corocznego konkursu dla farmaceutów i lekarzy pod nazwą „ANIOŁY FARMACJI i ANIOŁY MEDYCYNY” mającego na celu propagowanie postaw i zachowań propacjenckich wśród farmaceutów i lekarzy.
  • Fundacja została powołana w celu realizacji idei nagradzania lekarzy i farmaceutów przez pacjentów, którzy dostrzegli w ich działaniu niezwykły walor wyjątkowości, opieki i troski o zdrowie ludzi, którzy im zaufali.
  • W tym roku Honorowy Anioł przypadł Dyrektor Stowarzyszenia „Ars Vivendi” Małgorzacie Maćkowiak, z którym to Stowarzyszeniem FPP ściśle współpracuje.

 

http://fundacja-anioly.org/laureaci-aniolow-medycyny-2015/