Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny
  • Podczas spotkania, w którym wziął udział m.in. Prezes FPP Stanisław Maćkowiak, zostały przedstawione wnioski o objęcie refundacją dwóch leków.
  • Jednym z leków jest jedyny skuteczny na mutację T315-I lek POMATINIB. Lek ten wydłuży okres na znalezienie dla chorego lub też dotkniętego ową mutacją, odpowiedniego dawcę szpiku oraz wykonanie przeszczepu. Problem ten dotyczy w Polsce ok.40 pacjentów.
  • Drugim wnioskowanym przez przedstawiciela SPBS lekiem jest BOSUTINIB, który jest pozytywnie opiniowany przez Towarzystwo Naukowe. Jest on skuteczny na innego typu mutacje dające jednak odporność wobec stosowanych dotychczas terapii celowanych i refundowanych…immatinibem,nilotinibem i dasatinibem.

Spotkanie poświęcone zostało 20 PROGRAMOM LEKOWYM, w których decyzje administracyjne dla leków objętych finansowaniem kończą się z dniem 30 czerwca 2016 roku.

 

http://spbs.com.pl/aktualnosci/201,spotkanie-w-ministerstwie-zdrowia-warszawa-08-04-2016