Udział w  posiedzeniu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie