Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w szwedzko-polskim seminarium pt.Hemofilia- Innowacyjne Metody Leczenia, organizowanym przez Ambasadę Szwecji i Biuro Radcy Handlowego