Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka w Konferencji pt.:

„Co nowego w opiniowaniu badań klinicznych produktów leczniczych?”.

Konferencja odbyła się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.