Stanisław Maćkowiak – Prezes

Iwona Sierant – Sekretarz

Ewa Zakrzewska – Skarbnik