Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Program:

do 09.30 Przyjazd, osiedlenie się w hotelach, rejestracja uczestników
09.30 – 10.30 Warsztaty Komitet Organizacyjny: Wyjaśnienie Program spotkań i konferencji prasowych planu
10.30 – 11.00 Wyjazd uczestników na konferencji prasowej
11.00 – 12.00 Konferencja prasowa (National Press Club)
12.00 – 13.00 Odjazd uczestników konferencji prasowej w sanatorium
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 14.20 Otwarcie, powitanie i otwarcie uwag z Kazachstanu – Bachit Tumenova (Kazachstan)
14.20 – 14.35 Prezentacja Międzynarodowej Inicjatywy – Xenia Koshelev (Ukraina)
14.35 – 15.05 Wyniki spotkań regionalnych Północno-Wschodniej i na Kaukazie – Tomasz Szęlągowski (Polska), George Gegelashvili (Gruzja)
15. 05 – 15 .25 Prezentacja książki “Bezpieczeństwo pacjenta w Europie Wschodniej i Azji: Początki tworzenia i realizacji” – Mina Popova (Bułgaria)
15.25 – 15.40Przerwa na kawę
15.40 – 15.55 Dyskusja na temat oczekiwanych rezultatów ze spotkania – Bachit Tumenova (Kazachstan)
15.55 – 16.10 Bezpieczeństwo pacjentów w krajach Azji Środkowej: zarys (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Mongolia) — Мадина Баймагамбетова (Казахстан) Madina Baimagambetova (Kazachstan)
Prezentacje krajów partnerskich w regionie Azji (Przegląd aktualnych problemów w zakresie ochrony praw i bezpieczeństwa pacjentów w naszym kraju, programów rządowych, w pacjenta działań związanych z bezpieczeństwem organizacji pozarządowych, przykłady istniejących programów (publicznych i prywatnych) w celu ochrony praw i bezpieczeństwa pacjentów):
* Poziomu jakości i dostępności opieki zdrowotnej w kraju
* Przegląd ram regulacyjnych w zakresie zasad pacjenta-centric system opieki zdrowotnej
* Rozwój ruchu społecznego dla praw pacjentów w danym kraju
16.10 – 16.25 Kirgistan
16.25 – 16.40 Uzbekistan
16.40 – 17.00 Mongolia
17.00 – 17.15 Kazachstan
17.15 – 17.30 Podsumowując (definicja obecne trendy, wspólne dla krajów tego regionu)
17.30 – 18.30 Koordynator sesji regionów i krajów obserwatorów inicjatywy partnerów: omówienie planu działalności i mechanizmów komunikacji pomiędzy partnerami. Moderator: Ksenia Koshelev (Ukraina)
19.00 Obiad
2008 Piątek, 14 listopada 2008
09.30 – 11.30 Zatrudnienie Sekcja nr 1:
Poprawa rozwoju standardów, w tym klinicznych wytycznych w sprawie bezpieczeństwa pacjentów
09.30 – 11.30
Zatrudnienie Sekcja nr 2
Dostęp do dostarczania leków, rozwoju i realizacji zabezpieczenia społecznego pacjentów w świadczeniu opieki farmaceutycznej (zwrot pacjentów na zakup leków)
09.30 – 11.30 Numer sekcji zatrudnienia 3
Przestrzeganie przepisów w potrzeb zdrowotnych pacjentów i międzynarodowe wymogi i normy.
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45 – 13.00 Kontynuacja numer Sekcja 1
Poprawa rozwoju standardów, w tym klinicznych wytycznych w sprawie bezpieczeństwa pacjentów
11.45 – 13.00 Kontynuacja numer sekcji 2
Dostęp do dostarczania leków, rozwoju i realizacji zabezpieczenia społecznego pacjentów w świadczeniu opieki farmaceutycznej (zwrot pacjentów na zakup leków)
11.45 – 13.00 Kontynuacja numer sekcji 3
Przestrzeganie przepisów w potrzeb zdrowotnych pacjentów i międzynarodowe wymogi i normy.
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 16.00 Wspólne posiedzenie wszystkich grup
16.00 – 16.15 Przerwa na kawę
16.15 – 18.00 Wspólne posiedzenie wszystkich sekcji. Sformułowania zaleceń dla rządów Azji Środkowej. Подведение итогов дня Podsumowując dzień
18.00 – 19.00 Koordynator sesji regionów i krajów obserwatorów inicjatywy partnerów: omówienie planu działalności i mechanizmów komunikacji pomiędzy partnerami.
19.00 19.00 Obiad
Sobota 15 listopada 2008
9.30 – 11.00 Dyskusja na temat obszarów priorytetowych krajów partnerskich współpracy w regionie Azji
11.00 – 11.45 Złamać
11.45 – 13.00 Program Współpracy na rzecz Rozwoju w regionie Azji Inicjatywa 13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.00 Prezentacja wyników programu współpracy w regionie Azji Inicjatywa
15.00 – 16.00 Podpisanie porozumienia o współpracy między krajami partnerskimi. Podsumowując. Zamknięcie posiedzenia.
16.00  Wyjazd