Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Dnia 5 maja 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie „Dialogu dla Zdrowia”, koordynowane przez Federację Pacjentów Polskich.

Resort zdrowia reprezentowali Wiceminister Cezary Rzemek oraz przedstawiciele departamentów merytorycznych: Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego, Departamentu Analiz i Strategii oraz Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Głównym tematem spotkania było omówienie propozycji „pakietu kolejkowego” przygotowanego przez resort zdrowia, zawartym m.in. w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dyskusja prowadzona była z udziałem osób bezpośrednio odpowiedzialnych za procedowanie przedmiotowych projektów, tj. Panem Ministrem Piotrem Warczyńskim oraz Panią Dyrektor Barbarą Więckowską.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania