Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

Początkowe spotkanie miało miejsce 6 stycznia 2011,

Temat spotkania: Apel organizacji pacjentów skierowany do Ministra Zdrowia i środowiska lekarskiego o jak najszybsze rozwiązanie trudnej sytuacji pacjentów w Polsce, powstałej po wdrożeniu w życie nowej ustawy Refundacyjnej i „pieczątkowym” proteście lekarzy.

Zaangażowane Organizacje: Federacja Pacjentów Polskich (FPP), Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPiEZ), Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych (PKOPO).

Pierwsze spotkanie z Ministrem Zdrowia w dniu 9 stycznia 2012,

Tematy dyskusji: W odpowiedzi na Apel środowiska pacjentów Minister Zdrowia (MZ) Bartosz Arłukowicz spotkał się z organizacjami pacjentów (lista obecności – załącznik nr 1). Przedstawił, jako pierwszemu Zespołowi spośród zaproszonych do rozmów stron, informacje o gotowości resortu zdrowia do dalszych prac omawiając przygotowaną podczas pierwszego weekendu br. propozycję zmian w Ustawie Refundacyjnej, stosownych rozporządzeniach i obwieszczeniach.

Przedstawiciele organizacji pacjentów przekazali zebrane w swoich środowiskach merytoryczne uwagi i kierunkowe wskazówki do prac nad dalszymi zmianami w Ustawie Refundacyjnej.

Minister Zdrowia, uznał spotkanie za pomocne i merytorycznie korzystne. Zadeklarował, iż bez względu na sprzeczne komunikaty płynące od środowiska lekarskiego, wyciągnie swoją dłoń z propozycjami prowadzącymi do przerwania protestu i podjęcia dalszych prac przy poprawkach dotyczących Ustawy Refundacyjnej. Zaprosił również do kontynuowania tych spotkań ze środowiskiem pacjentów w ramach prac Zespołu i konsultacji społecznych

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania