Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

30 stycznia 2014 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie „Dialogu dla Zdrowia”.

Po raz kolejny została podniesiona kwestia nieuzasadnionych hospitalizacji pacjentów w szpitalach. Został również przedstawiony problem związany z refundacją świadczeń udzielanych Polakom poza granicami państwa do czasu implementacji Dyrektywy Transgranicznej do prawa polskiego.

Na spotkaniu omówiono zagadnienia w zakresie udzielania refundacji do terapii chorób sierocych i onkologicznych oraz do leków inkretynowych.

Reprezentanci Stowarzyszenia UroConti przedstawili problem bardzo wysokich opłat za wykonanie badań urodynamicznych obligatoryjnych przy refundacji leczenia pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym.

Przygotowane zostało także podsumowanie zawierające zakres tematów podejmowanych przez „Dialog dla Zdrowia” w poprzednim roku 2013r.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania