Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

W dniu 23 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Zespołu organizacji pacjentów „Dialog dla Zdrowia” z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez Ministerstwo Zdrowia aktualnej sytuacji związanej z uruchomieniem od 01 lipca 2012 roku, zgodnie z Ustawą Refundacyjną, nowej procedury leczenia chorych w ramach „Programów Lekowych”.

Reprezentanci DdZ wyrazili obawy pacjentów na wpływ ustawy refundacyjnej w kwestii poważnego wzrostu odpłatności pacjenta za ordynowane leki, konieczność wspólnego monitorowania skutków działania ustawy refundacyjnej i wypracowywania rozwiązań zapobiegających jej negatywnym skutkom, z jednoczesnym przedstawianiem pozytywnych działań ustawy regulujących rynek farmaceutyczny w Polsce. Wskazano również, że niespójne komunikaty MZ i Prezesa NFZ wpływają na zaniepokojenie pacjentów dotyczące bezpiecznej kontynuacji leczenia w nowych programach lekowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania