Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Społeczny

17 czerwca 2014r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie „Dialogu dla Zdrowia”, koordynowane przez Federację Pacjentów Polskich.

Na spotkaniu poruszono kwestię zwiększenia i uporządkowania dostępności do danych epidemiologicznych oraz dostępności procedur odwykowych dla pacjentów uzależnionych od nikotyny.

Pani Jolanta Grygielska, reprezentująca Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Reumatyków „REF” omówiła kwestię leków generycznych i biopodobnych.

Następnie zajęto się problemem leczenia nadreaktywności pęcherza moczowego (OAB) i wprowadzenia systemowych rozwiązań w tym zakresie, refundacji leków inkretynowych w cukrzycy oraz leczenia chorych na rzadkie choroby metaboliczne.

Szczegółowe informacje znajdziesz w załączonych obok plikach.

Załączniki do pobrania