Programme First Conference on Health Inequalities in the New EU Member States Policy makers and patients – creating the change Day 0 – Wednesday 19 September 2012   17:00-19:30 Arrival and Early Registration (at Radisson Blue Hotel) 19:30-21:30 Welcome cocktail Day 1 – Thursday 20 September 2012 08:00 – 8:50 Registration at Radisson Blue Hotel […]

Read More →

1.Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki “Refundacja do decyzji NFZ” nie powoduje utraty ważności recepty. 2.NFZ dokona refundacji leków zrealizowanych na jej podstawie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków na dzień 1 stycznia 2012 r. 3.Jednocześnie przypominamy, że aptekarz powinien umożliwić pacjentowi realizację jego prawa do nabycia równie […]

Read More →

„Prawa i potrzeby pacjentów starszych” 12-13 lipca 2011 w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona opiece zdrowotnej nad starszymi pacjentami. O sukcesie konferencji stanowił wkład bezpośredniej wiedzy i zaangażowania gości sesji plenarnych, a także żywa dyskusja podczas sesji równoległych poświęconych pięciu różnym zagadnieniom (prezentacje są dostępne na tej stronie po prawej). Warszawskie spotkanie ma szczególne znaczenie […]

Read More →