Udział oraz wystąpienie Prezesa Federacji Pacjentów Polskich podczas spotkania pt.:”Leki biologiczne i biopodobne- oszczędzić, by móc wydać”w Warszawie. cyt.:”Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich podkreślił, że programy lekowe to w punktu widzenia pacjentów sposób na ograniczenie administracyjne dostępu do leku. Jak podkreślał, przy wprowadzaniu leków biopodobnych trzeba brać pod uwagę przede wszystkim skuteczność leczenia, bezpieczeństwo, […]

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w VII Konferencji Ogólnopolskiej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Konferencja podsumowała wszystkie dotychczasowe spotkania odbywające się w ciągu ostatniego roku. Podczas sześciu głównych konferencji oraz spotkań roboczych przedstawiciele Rady Społecznej pracowali nad projektem służącym poprawie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Tematami konferencji w Warszawie było przedstawienie wniosków wynikających z prac Rady Społecznej […]

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji pt.: Dobre Prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konferencja odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.  

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w XIII Międzynarodowej Konferencji Hospital & Healthcare Management, która odbyła się w Airport Hotel Okęcie Warszawa. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było bezpieczeństwo podmiotu leczniczego. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, prawnicy, menadżerowie i naukowcy podzielili się wiedzą na temat wyzwań w obszarach tak ważnych jak m. in. ochrona danych […]

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Szczycie Zdrowie 2019. Kongres został zorganizowany przez Instytut Ochrony Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH, w Warszawie. Szczyt Zdrowie to płaszczyzna dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: władzą ustawodawczą i wykonawczą, płatnikiem, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami i związkami zawodowymi środowisk ochrony zdrowia, pielęgniarkami, lekarzami, aptekarzami, przemysłem […]

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli FPP w spotkaniu inaugurującym kolejny etap prac zespołu „Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach”. Celem spotkania było omówienie zakresu prac związanych ze zwiększeniem dostępności do szczepień ochronnych, wspieraniem immunizacji na wszystkich etapach życia i wzmocnienie głosu specjalistów i wszystkich proszczepionkowych interesariuszy w zakresie proponowania rozwiązań systemowych oraz doskonalenia systemu nadzoru epidemiologicznego w […]

Czytaj więcej →