Udział w Szczycie Zdrowie 2016, zorganizowanym po raz czwarty przez Instytut Ochrony Zdrowia we współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich i Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH, który jest płaszczyzną dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zaś patronat medialny – Polska […]

Czytaj więcej →

Udział FPP w konferencji naukowej „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”. Organizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich przy współpracy z Komitetem Bioetyki PAN konferencja stanowi forum wymiany poglądów nad optymalnymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi wybranych zagadnień o charakterze bioetycznym. Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne: kwestie problematyczne dotyczące zgody pacjenta na zabieg kwestie związane z przeprowadzaniem […]

Czytaj więcej →

Udział Prezesa FPP w konferencji Udział w konferencji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL. NFARMA wraz z POLCRO, GCPpl oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym po raz trzeci zorganizowały konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Podobnie jak w ubiegłym roku, najważniejszym tematem dyskusji było wdrożenie rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 536/2014. Tegoroczna konferencja, pod hasłem „Dialog […]

Czytaj więcej →

Udział FPP w Konferencji zorganizowanej przez EURORDIS ECRD (European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD)) jest unikalna platformą/forum we wszystkich rzadkich chorobach, we wszystkich krajach europejskich, skupiającą wszystkie zainteresowane strony- przedstawicieli pacjentów, naukowców, pracowników służby zdrowia, przemysłu, regulatorów i decydentów Obejmuje ona badania, rozwój nowych metod leczenia, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, informacyjnej, zdrowia […]

Czytaj więcej →