Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Kongresie Warsaw Pharmacy Show 2019 Warszawskie Targi Farmaceutyczne, to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest zacieśnienie współpracy miedzy farmaceutą a lekarzem, optymalizację oraz zwiększenie efektywności opieki medycznej wobec pacjenta i ukazanie  osiągnięć, jakie niesie współczesna farmacja i technologia. Kluczowym elementem targów jest wymiana doświadczeń i budowanie konstruktywnego dialogu między ekspertami […]

Czytaj więcej →

Udział Przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji Naukowej która odbyła się w Warszawie w Hotelu Witkowski. Na konferencji uczestnicy poznali najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące choroby Huntingtona z dziedziny: genetyki, neurologii, diagnostyki, leczenia, żywienia, rehabilitacji; oraz dowiedzieli się o nowych terapiach stosowanych w Polsce i za granicą. Konferencja jest możliwością poznania wybitnych specjalistów z Polski i […]

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli FPP w Warsaw Pharmacy Show na terenie Global EXPO w Warszawie. Warsaw Pharmacy Show to niezależne Międzynarodowe Targi farmaceutyczne oraz Kongres Bezpiecznej Terapii. Wydarzenie skierowane jest nie tylko do farmaceutów, ale również do lekarzy, studentów i wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i tematyką prozdrowotną.Warsaw Pharmacy Show(Warszawskie Targi Farmaceutyczne i Kongres Bezpiecznej Terapii), to wyjątkowe […]

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w VI Konferencji- Innowacje, Technologie, Efektywność która odbyła się w Białymstoku w Pałacu Branickich. Eksperci dyskutowali o rozwoju rynku biotechnologii w Polsce oraz wykorzystaniu digitalizacji dla poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia. Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” było wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz […]

Czytaj więcej →

24 i 25 kwietnia w Warszawie odbyła się III edycja Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment. Dwudniowy kongres jest zaproszeniem do nawiązania rozmów i współpracy środowisk pacjentów, klinicystów, naukowców, przedstawicieli instytucji i urzędów odpowiedzialnych za jakość systemu ochrony zdrowia. Inicjatywa Instytutu Komunikacji Zdrowotnej stanowi platformę dyskusji na temat edukacji pacjentów, profesjonalizacji działań organizacji pacjenckich i usprawniania procesów […]

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w debacie ekspercko-systemowej pt.:Medyczna Racja Stanu. Kapitał- Zdrowie Narodu. Debata odbyła się pod honorowym patronatem Ks.Kardynała Kazimierza Nycza w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorami debaty byli: Polska Unia Onkologii, Kolegium Lekarzy i Chorób Rodzinnych w Polsce, Green Communication, Klinika Diabetologii Wewnętrznych SPCSK

Czytaj więcej →

Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Debacie Ekspercko-Systemowej pt.: Medyczna racja stanu. Kapitał-Zdrowie Narodu, która odbyła się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Honorowy Patronat Ks.Kardynała Kazimierza Nycza „Kapitał Zdrowie Narodu” to kolejna debata odnosząca się do zawartego przez Medyczną Rację Stanu w Tezach dla Zdrowia, postulatu uwzględniania kosztów pośrednich i […]

Czytaj więcej →