Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w seminarium pt.:”System leczenia chorób rzadkich. Ewolucja czy rewolucja?”. Sponsorem spotkania była firma biofarmaceutyczna Shire Polska Sp. z .o.o., członek Izby Gospodarczej Farmacja Polska. Partnerami wydarzenia byli Fundacja Watch Health Care oraz Warsaw Entreprise Institute.   Poniżej w załączniku program seminarium:

Czytaj więcej →

Udział Prezesa FPP, Pana Stanisława Maćkowiaka, w spotkaniu poświęconemu przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. Organizatorami spotkania byli Mental Health Europe oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem ” Kultury Liberalnej”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Spotkanie zostało  podzielone na trzy panele dyskusyjne, które dotyczyły […]

Czytaj więcej →

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w spotkaniu dot.projektu Dostępność Plus. Organizatorem spotkania był Rzecznik Praw Pacjenta. Podczas spotkania Minister Zdrowia zaprezentował  założenia projektu Dostępność Plus. Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie programu, który pomoże usunąć bariery architektoniczne, prawne, informatyczne oraz komunikacyjne zapewniające podniesienie jakości życia oraz zapewnienie niezależności dla wszystkich obywateli, w […]

Czytaj więcej →

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w konferencji pt. Kapitał dla Medycyny. W linku poniżej znajdą Państwo relację, która ukazała się na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz na stronie internetowej wraz z  materiałami video z wydarzenia. https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/1371726,zatory-prowadza-do-zawalu-finansowego.html

Czytaj więcej →

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w konferencji pt.”Kapitał dla Medycyny”, w Warszawie. Pan Prezes FPP, Stanisław Maćkowiak, wziął udział podczas debaty – Ustawa 6 procent- faktyczną receptą na poprawę jakości leczenia? Perspektywa świadczeniobiorców. Patron honorowy- NFZ , Partner merytoryczny- Misja Medyczna, Patroni- STOMOZ Stowarzyszenie, hope PFSz, SNKOZ, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, […]

Czytaj więcej →

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Stanisława Maćkowiaka, w Warsztatach w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia, Polski Fundusz Rozwoju, Rzecznik Praw Pacjenta oraz partnerzy zaprezentowali podczas warsztatów projekt „Pacjent w Badaniach Klinicznych”. Pierwszym etapem kampanii informacyjnej jest udostępnienie strony internetowej pacjentwbadaniach.pl, na której pacjenci znajdą rzetelne informacje o badaniach klinicznych i bazę wiedzy. Organizator: Polski […]

Czytaj więcej →

Udział oraz wystąpienie Prezesa Federacji Pacjentów Polskich w konferencji naukowo-systemowej „Choroby Rzadkie i Sieroce Produkty Medyczne – Wyzwania dla Polski”. Uczestnikami spotkania byli liderzy Organizacji członkowskich zrzeszonych w Krajowym Forum Orphan, przedstawiciele Polskiej Grupy Eksperckiej „Polska dla Chorób Rzadkich”, Minister oraz Wiceminister Zdrowia, Prezesi NFZ i AOTMiT, teoretycy systemu opieki zdrowotnej, przedstawiciel DG Sanco, przedstawiciele […]

Czytaj więcej →

Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich w posiedzeniu Rady Programowej „Wspólnie dla Zdrowia” w terminie 15.11.2018 r. o godzinie 13.00 w Ministerstwie Zdrowia.   Program spotkania zakłada: Kontynuację prac nad konferencją w Łodzi „Własność, zarządzanie, odpowiedzialność”: – przedstawienie przez Moderatorów wniosków/założeń będących efektem prac zespołów eksperckich – przekazanie członkom Rady Społecznej materiałów do konsultacji – dyskusja […]

Czytaj więcej →