Udział przedstawicieli Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji Najwyższej Izby Kontroli „Raport NIK System ochrony zdrowia w Polsce- stan obecny i pożądane kierunki zmian.

 

Załączniki do pobrania