Udział Prezesa Federacji Pacjentów Polskich, Pana Stanisława Maćkowiaka, w konferencji pt.”Kapitał dla Medycyny”, w Warszawie.

Pan Prezes FPP, Stanisław Maćkowiak, wziął udział podczas debaty – Ustawa 6 procent- faktyczną receptą na poprawę jakości leczenia? Perspektywa świadczeniobiorców.

Patron honorowy- NFZ , Partner merytoryczny- Misja Medyczna, Patroni- STOMOZ Stowarzyszenie, hope PFSz, SNKOZ, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich.