Medycyna spersonalizowana – kontynuacja dyskusji podjętej na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r.