Udział przedstawicieli FPP w Warsaw Pharmacy Show na terenie Global EXPO w Warszawie.

Warsaw Pharmacy Show to niezależne Międzynarodowe Targi farmaceutyczne oraz Kongres Bezpiecznej Terapii.

Home page

Wydarzenie skierowane jest nie tylko do farmaceutów, ale również do lekarzy, studentów i wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką i tematyką prozdrowotną.Warsaw Pharmacy Show(Warszawskie Targi Farmaceutyczne i Kongres Bezpiecznej Terapii), to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu zacieśnienie współpracy między farmaceutą i lekarzem, optymalizację i zwiększenie efektywności opieki medycznej wobec pacjenta oraz ukazanie możliwości i osiągnięć, jakie niesie współczesna farmacja i technologia. Kluczowym elementem Targów jest wymiana doświadczeń i budowanie konstruktywnego dialogu między ekspertami branży farmaceutycznej, medycznej i ekonomicznej oraz promowanie rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego. W dobie starzejącego się społeczeństwa, szczególną uwagę poświęcamy pomocy mobilnej ludziom w wieku emerytalnym, pokazując szeroką gamę produktów polepszających komfort życia pacjenta. Warsaw Pharmacy Show, to również świetna okazja dla studentów farmacji i medycyny do nawiązania kontaktów z przyszłym pracodawcą, świadomym koniec