Udział Przedstawiciela Federacji Pacjentów Polskich w Konferencji „Dobre prawo. Wsparcie dla podmiotów trzeciego sektora i administracji publicznej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w Warszawie.